Tuż po nowym roku rozpocznie się budowa zjazdów do tunelu pod torami przy ul. Witoroskiej. Pierwotnie inwestycja miała zakończyć się już w październiku zeszłego roku.

Znaczne opóźnienie projektu to skutek trudności, jakie PKP PLK napotkało przy budowie tunelu. Spółka wymienia wśród nich m.in. liczne kolizje z infrastrukturą podziemną. Wykonawca dojazdów, firma PRD S.A. już w zeszłym roku sygnalizowała, że prac nie uda się wykonać na czas. Próbowała także zsynchronizować inwestycję z zakończeniem robót w tunelu, które trwają jednak do tej pory. Gotowa jest główna konstrukcja wiaduktu, lecz nadal wznoszone są mury oporowe, które ją zabezpieczą.

Prezes PRD S.A., Leszek Horeglad deklaruje, że firma mogłaby rozpocząć budowę dojazdów nawet teraz, lecz postanowiła przeczekać okres świąteczno-noworoczny. Zaznacza, że projekt wymagać będzie dużego nakładu pracy, zwłaszcza w zakresie infrastruktury sanitarnej i elektrycznej. Przedsiębiorstwo zrealizuje przedsięwzięcie za kwotę 5 mln 441 tys. złotych.