Policjanci powiadomieni zostali o oszustwie na szkodę  mieszkańca Białej Podlaskiej. Nieznany sprawca przesłał pokrzywdzonemu zakupioną   część samochodową, była ona jednak niezgodna z ustaleniami i zdjęciem prezentowanym w ogłoszeniu. Pokrzywdzony dokonał zwrotu  uszkodzonego towaru, sprawca zerwał kontakt z kupującym i pomimo wezwań nie zwrócił mu pieniędzy.