Kierownictwo Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej pragnie poznać opinię pacjentów na temat oferowanych usług medycznych. Informacje, które zostaną pozyskane będą służyć korygowaniu niedociągnięć i wyjściu naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom pacjentów.

Ankiety dostępne są w siedzibie Szpitala oraz na stronie www.szpitalbp.pl – „Ankieta satysfakcji pacjentów”.

Badanie dotyczy jakości opieki w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, a udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój placówki.