Dzięki Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych powiat bialski otrzymał sporą pomoc finansową na realizację inwestycji. Pomoc państwa dla Terespola o wysokości blisko 2 mln zł pozwoli na m.in. wybudowę kanalizacji deszczowej i modernizację liceum. Środki na rozwój otrzymały także gminy Janów Podlaski, Sławatycze, Kodeń, Sosnówka, Piszczac i Konstantynów.

Miasto Terespol otrzymało pomoc finansową w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na łączną kwotę 1,9 mln zł. Kolejna pomoc państwa podczas pandemii COVID-19 spowoduje, że w Terespolu wybudowana zostanie na wielu ulicach kanalizacja deszczowa, jak też wykonana będzie modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 88, gdzie obecnie znajduje się m. in. Liceum Akademickie. Budynek jest współwłasnością miasta i powiatu. Poza miastem Terespol z powiatu bialskiego środki na inwestycje otrzymały gminy: Janów Podlaski, Sławatycze, Kodeń, Sosnówka, Piszczac i Konstantynów.

Współpraca z władzami RP, Panem Premierem Jackiem Sasinem, Parlamentarzystami wybranymi z ziemi bialskiej, Senatorem RP Grzegorzem Biereckim, Posłem na Sejm RP Dariuszem Stefaniukiem, Marszałkiem Województwa Lubelskiego Jarosławem Stawiarskim, Wojewodą Lubelskim Lechem Sprawką, czy Wicewojewodą Lubelskim Robertem Gmitruczukiem powodują,  że nie tylko Terespol, ale również cała Polska w tym Wschodnia dynamicznie się rozwijają.