W związku ze składaną trzy lata temu przez mieszkańców petycją, Polska Spółka Gazownictwa opracowała plan budowy sieci gazowej. Jest to realizacja rządowego programu przyśpieszenia gazyfikacji w kraju.

Jak wyjaśnia rzecznik PSG Artur Michniewicz pierwsze prace budowlane mogą rozpocząć się w 2020 roku, pod warunkiem, że zostanie podpisanych na tyle dużo umów przyłączeniowych, by zapewnić efektywność ekonomiczną inwestycji. Kolejnym warunkiem jest uzyskanie przez spółkę wymaganego pozwolenia na budowę. By inwestycja przebiegła prawidłowo istotne jest również pozyskanie przez PSG praw do dysponowania nieruchomościami do celów budowlanych. W przypadku gdy trasa gazociągu zostanie wyznaczona przez prywatne działki niezbędne jest wydanie przez właścicieli zgody na użyczenie terenu. Zdarzają się jednak sytuacje, w których mieszkańcy nie pozwalają na położenie rur, powoduje to zablokowanie inwestycji.

Według planów w pierwszym etapie gazociąg zostanie położony na ulicach: Ceglanej, Grzybowej, Podleśnej, Górnej, Wiśniowej, Okólnej, Sosnowej, Wyzwolenia, Drzewieckiego i Witoszyńskiego. Drugi etap zakłada całkowitą gazyfikację osiedli, by wszystkie gospodarstwa domowe znajdujące się wzdłuż przebiegającej sieci gazowej miały dostęp do gazu ziemnego.