Porady radcy prawnego, psychologa i leśniczego dla mieszkańców gminy ponownie zostały uruchomione.

Już od 1 czerwca w Urzędzie Gminy Łomazy zostały wznowione dyżury leśniczego, radcy prawnego oraz psychologa. We wtorki w godzinach 9-11 pełni dyżury leśniczy. W środy w godzinach 8-12 można skorzystać z nieodpłatnej pomocy radcy prawnego. Poradnictwo prawne dotyczy także prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Zaś w godzinach 15:30-17:30 można skorzystać z pomocy psychologa.

 Ze względu na bezpieczeństwo, wszystkie osoby korzystające z usług powinny posiadać maseczki zakrywające usta oraz nos. Obsługa będzie realizowana przy zachowaniu zasady odpowiedniego odstępu minimum 1,5 metra między osobami.