W dniu 10 marca 2024 r. w hali sportowej MCSiR w Terespolu odbył się IV Turniej Tenisa Mężczyzn w grze pojedynczej ku Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Kierownik wydziału sportu MCKSiR Wojciech Machnowski przywitał przybyłych tenisistów oraz gości, a współorganizator turnieju Piotr Szyszkowski nakreślił rys historyczny walk Żołnierzy Podziemia Antykomunistycznego w latach 1944-1963 i wymienił symboliczne postaci do których należą min. rotmistrz Pilecki, generał ,,Fieldor”, pułkownik Ciepliński, sanitariuszka Danuta Siedzikówna.

Zwrócił też uwagę na fakt zasadzenia dębów pamięci poświęconych Żołnierzom Wyklętym, które rosną przy Akademickim Liceum w Terespolu. Trener Szyszkowski nadmienił cele organizacji tego wydarzenia:

1. Oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym, którzy działali w latach 1944-1963

2. Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Podziemia Antykomunistycznego i ich roli w chlubnych dziejach Polski

3. Upowszechnianie tenisa jako szlachetnej formy aktywności fizycznej

4. Promocja prozdrowotnych wzorów zachowań w lokalnej społeczności 

5. Upowszechnianie wiedzy związanej z Terespolem.

Tenisiści rozgrywali spotkania według systemu “każdy z każdym”, do jednego seta.

Wśród znamienitych gości turnieju pojawiła się biegaczka długodystansowa Izabela Paszkiewicz (z domu Trzaskalska), która wyraziła gorącą aprobatę dla tego typu przedsięwzięć sportowych.

Na zakończenie turnieju Wojciech Machnowski wręczył tenisistom puchary, pamiątkowe dyplomy oraz upominki tenisowe.

Pierwsza trójka turnieju przedstawia się następująco:

  1. Piotr Szyszkowski
  2. Jakub Pastuszak
  3. Szymon Trzaskalski

Piotr Szyszkowski wyraził swoją wdzięczność z faktu uczestnictwa w turnieju młodego pokolenia tenisistów, którzy jako świadomi i odpowiedzialni obywatele w przyszłości będą stanowili nie tylko o obliczu tenisa w Terespolu, ale i całokształcie dziejów Polski.

tekst i zdjęcia: Piotr Szyszkowski