Miasteczko wraz ze strefą rekreacyjną powstanie na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej.  Na miasteczku wykwalifikowani pracownicy WORD  będą uczyć  najmłodszych, zasad bezpiecznego poruszania się na drodze, a także odbywać się tam będą m.in. egzaminy na kartę rowerową.

Miasteczko odzwierciedlać ma rzeczywisty ruch uliczny, wyposażone będzie między innymi w asfaltowe jezdnie oraz chodniki. Na terenie miasteczka  znajdą się także mini przejazd kolejowy, odpowiednie oznakowanie, oznaczenie stref zamieszkania czy przejść dla pieszych. Nie zabraknie  także sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu.

Pomysłodawcą projektu jest Dyrektor WORD Igor Dzikiewicz. Wsparcie  dla tej inwestycji zadeklarował Marszałek Województwa Lubelskiego  Dariusz Stefaniuk.

– W Białej Podlaskiej i okolicy takiego miejsca nie ma. Rozmawiałem na  ten temat z Marszałkiem Województwa [Dariuszem Stefaniukiem], który  bardzo pozytywnie wypowiada się o tej inicjatywie i zapowiedział  wsparcie. W takim miasteczku dzieci i młodzież szkolna będą mogły  zdobywać praktyczne umiejętności bezpiecznego poruszania się na drogach.  Dzięki tej inwestycji najmłodsi będą jeszcze bardziej świadomymi  uczestnikami ruchu drogowego, co wpłynie pozytywnie na ich  bezpieczeństwo-mówi Igor Dzikiewicz.

Aktualnie trwają prace nad dokumentacją techniczną. Przetarg zostanie  ogłoszony w IV kwartale bieżącego roku, a prace zostaną zakończone w 2020 roku. Będzie to jedna z największych inwestycji bialskiego WORD w historii Ośrodka.