PFR Nieruchomości odniósł się do doniesień dotyczących sytuacji lokatorów zamieszkujących Mieszkania Plus w Białej Podlaskiej.


Odnosząc się do doniesień dotyczących sytuacji lokatorów zamieszkujących inwestycję powstałą w ramach programu „Mieszkanie Plus”, pragnę poinformować, że jesteśmy  z nimi w stałym kontakcie. W trakcie spotkania, które odbyło się 12 czerwca w Urzędzie Miasta w Białej Podlaskiej, odpowiadaliśmy na pytania zawarte w skierowanym do nas piśmie. Pozostałe kwestie, poniesione przez najemców już w trakcie spotkania, zostały doprecyzowane w formie pisemnej. Udzielamy także odpowiedzi na pytania, które kieruje do nas pełnomocnik najemców. Poinformowaliśmy również o terminie kolejnego spotkania, podczas którego będziemy rozwiewać ewentualne wątpliwości mieszkańców. Podtrzymujemy deklarację, która wybrzmiała podczas poprzedniego spotkania, że proces podpisywania umów najmu z dojściem do własności rozpocznie się po 15 lipca. Należy pamiętać, że lokatorzy mieszkań w Białej Podlaskiej będą pierwszymi, którzy podpiszą tego typu umowy. Będą one zawierane na okres 26 lat, dlatego dokładamy wszelkich starań, by interesy stron były w jak największym stopniu zabezpieczone. Najemcy otrzymali wzory umów już na początku bieżącego roku, dzięki czemu mieli okazję się z nimi zapoznać. Wszystkie zapisy umowne są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Poruszaną przez mieszkańców kwestię dziedziczenia praw do najmowanego lokalu reguluje Kodeks cywilny w artykule 691 , który mówi o tym,  że prawo do kontunuowania najmu na dotychczasowych zasadach mają jedynie ci spadkobiercy, którzy stale zamieszkiwali w tym lokalu do chwili  śmierci najemcy. Prawa pozostałych spadkobierców reguluje artykuł 19q ustawy o ochronie praw lokatorów. W tym przypadku dziedziczony jest jedynie kapitał zgromadzony na rzecz wykupu lokalu. Należy podkreślić, że zawarcie umowy najmu z dojściem do własności nie jest obowiązkowe, osoby, które nie podpiszą nowej umowy będą najmowały mieszkania na dotychczasowych zasadach.
 
W zakresie stawek czynszu za najem lokali powstałych w ramach programu Mieszkanie Plus, zapewniam, że  od samego początku najemcy byli informowani, że wyniesie ona 13,75 za 1 mkw. Ponadto w obowiązujących umowach najmu znajduje się zapis dotyczący waloryzacji stawki czynszu  o wskaźnik inflacji, co jest standardową praktyką rynkową zwłaszcza w przypadku długoterminowych umów najmu. Przedstawiciele spółki PFR Nieruchomości nigdy nie informowali, że koszt najmu będzie wynosił 7,11 za 1 mkw. Stawka, na którą powołują się najemcy była zapisana w rozporządzeniu wynikającym z ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Jej nowelizacja, z której został wykreślony zapis o czynszach regulowanych, czeka obecnie na podpis prezydenta. Jednocześnie, należy podkreślić, że inwestycja w Białej Podlaskiej nie powstała w oparciu o przepisy tej ustawy.
 
W relacjach najemców w ogóle nie pojawia się wątek dopłat do czynszów. W Białej Podlaskiej, która jest pierwszą w Polsce gminą objętą tym wsparciem, korzysta z nich już 136 najemców (na 186 mieszkań). Ich wysokość wynosi od 100 do blisko 300 złotych miesięcznie. Większości z mieszkańców, bo aż 60 procentom,  przysługuje dopłata w przedziale od 200 do 250 złotych miesięcznie. Najemcy, którym przysługuje największy wymiar wsparcia, płacą czynsz o 40% niższy.  O ile sytuacja życiowa tych rodzin się nie zmieni, dopłaty będą im przysługiwały przez 15 lat czyli do 2034 roku.