W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się spotkanie “Perebory lubelskie dawniej i dziś”, na którym wyjaśniona zostanie ogólna charakterystyka lubelskich ornamentów tkackich oraz skąd wziął się ten typ wzornictwa na terenach Lubelszczyzny.

“Perebory lubelskie dawniej i dziś” to tytuł spotkania z Moniką Trypuz, które odbędzie się 28 stycznia 2022 r. o godzinie 16:00 w Dziale Wiedzy o Regionie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Perebor to lubelski ornament tkacki zwany potocznie haftem tkackim. Podczas prezentacji omówiona zostanie ogólna charakterystyka pereborów oraz ich zróżnicowanie w zależności od regionów występowania. Wyjaśnione zostanie pochodzenie tego typu wzornictwa na terenach Lubelszczyzny, zarysowane początki i zanik tej techniki oraz to, jak dzisiaj funkcjonuje to rękodzieło. Poruszony zostanie również temat inspiracji pereborem w sztuce i w modzie na przykładzie projektu „Atencja” oraz marki modowej How I.

Monika Trypuz – urodzona w 1981 roku w Chełmie. Jest absolwentką warszawskiej ASP. Dyplom z wyróżnieniem rektorskim uzyskała w dwóch specjalnościach: Grafika Warsztatowa pod kierunkiem prof. Rafała Kochańskiego i Ilustracja i Grafika Wydawnicza pod kierunkiem prof. Błażeja Ostoi Lniskiego. Od 2005 roku magister Matematyki (KUL w Lublinie). Graficzka, ilustratorka współpracująca z wydawnictwami i instytucjami kultury, kreatorka marki modowej How I wykorzystującej twórczo rozwinięty perebor (lubelski ornament tkacki). Jej zainteresowania polską kulturą ludową i rękodziełem zaowocowały autorską książką „Rocznik wsi” inspirowaną tkaniną dwuosnowową, ilustrującą miesiąc po miesiącu niepowszechne bądź zapomniane tradycje i obrzędy ludowe oraz projektem „Atencja” poświęconym pereborom.