Zakończył się wieloletni spór o kamienicę przy pl. Wolności w Białej Podlaskiej. Gminie Wyznaniowej Żydowskiej nie udało się udowodnić, że przed II wojną światową budynek pełnił ważne funkcje dla ich wspólnoty.

Gmina Wyznaniowa Żydowska od wielu lat starała się o zwrot nieruchomości od władz Białej Podlaskiej. Zarówno poprzedni, jak i obecny prezydent miasta nie chciał się na to zgodzić. Przedstawiciele wspólnoty wnioskowali do sądu o przyznanie części budynku, działki ekwiwalentnej bądź uzyskanie odszkodowania. W 2017 roku Sąd Okręgowy w Lublinie oddalił jednak ich powództwo, gdyż nie przedstawili wystarczających dowodów na to, że przed wojną na terenie nieruchomości działała synagoga, cmentarz bądź placówka oświatowa lub opiekuńcza. Wyrok ten podtrzymał sąd drugiej instancji.

GWŻ zwróciła się więc ze skargą kasacyjną do Sądu Najwyższego argumentując, że w kamienicy działały biura wykorzystywane na cele statutowe szpitala żydowskiego przy ul. Janowskiej 27 (wcześniej Janowskiej 29). SN uznał jednak, że ze statutu lecznicy nie wynika, aby budynek znajdował się w jej strukturze organizacyjnej. Skarga Gminy Żydowskiej została oficjalnie oddalona 24 czerwca. Nieruchomość pozostanie zatem w rękach władz miasta.