Wszyscy chętni uczniowie zaproszeni są do udziału w konkursie „Nasza Mała Ojczyzna”. Konkurs kierowany jest do szkół podstawowych znajdujących się na terenie województwa lubelskiego. Do wygrania jest wyjazd do Sejmu RP.

Niedawno został ogłoszony konkurs plastyczny dla dzieci z klas V-VIII szkół podstawowych pt. „Nasza Mała Ojczyzna”. Tematem prac ma być najbliższe otoczenie – miasto, gmina, region – widziane oczami młodych twórców.

Prace wraz z metryczką i dokumentacją należy wysłać do 15 lutego na adres biura poselskiego w Chełmie. Na laureatów czeka nagroda w postaci wyjazdu do Sejmu RP. Pula jest wyjątkowo duża- nagrodzone zostanie ponad 40 prac.

Wszelkie szczegóły znajdują się na stronie: 

http://dabrowska-banaszek.pl/konkurs/?fbclid=IwAR3DJDdsSZojBaPBU6WBl-tjDN8-ZoPYsaYHBZ37YQ3utVwogWlrQ4U_bHM