MOK w Terespolu zaprasza do udziału w konkursie plastycznym “Terespol w prozie J. I. Kraszewskiego”.

Reguły uczestnictwa:

  1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież szkoły podstawowej.
  2. Prace mogą być wykonane techniką: malarstwa, rysunku i szkicu w formacie – A4.
  3. Termin dostarczenia prac – 30 czerwca br.
  4. Prace oceni ,,komisja specjalna” MOK – do 5 lipca.
  5. Uczestnicy otrzymają upominki.
  6. Najciekawsze prace zostaną wydane w formie pocztówki.
  7. Uczestnikom zostanie zorganizowana wycieczka do Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie z dodatkowymi atrakcjami.