Mieszkańcy Terespola, którzy wzięli udział w projekcie „Dobry start mieszkańcom Terespola” odbyli już kursy zawodowe. Uczestnicy szkoleni byli w kierunkach: florystka, ogrodnik terenów zielonych, opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu w ramach realizacji projektu „Dobry start mieszkańcom Terespola” informuje, iż 25 mieszkańców Terespola w okresie marzec-kwiecień uczestniczyło w warsztatach z doradcą zawodowym, psychologiem i trenerem umiejętności społecznych.

Od 19 kwietnia do 10 czerwca uczestnicy projektu odbyli kursy zawodowe: florystka, ogrodnik terenów zielonych, opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej. W chwili obecnej w ramach dalszych założeń projektu 20 uczestników odbywa staże zawodowe w ramach uzyskanych kwalifikacji.