Nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej chcąc sprostać zachodzącym zmianom i postępowi technicznemu podwyższają swoje kompetencje i umiejętności zawodowe. W ramach realizowanego przez szkołę projektu „Fachowcy z Brzeskiej! -edycja 2” współfinansowanemu ze środków UE mają ku temu sprzyjające warunki.

W ostatnim czasie 5 nauczycielek kształcenia zawodowego uczestniczyło w szkoleniach realizowanych w siedzibie IT w Warszawie –„ Adobe InDesign – moduł II” (2 n-lki) oraz „Projektowanie opakowań i etykiet” (3 n-lki). Szkolenia te miały charakter praktycznych ćwiczeń warsztatowych z trenerem i były okazją do zdobycia nowych wiadomości i umiejętności wykorzystywanych w  pracy z młodzieżą. Rodzaj szkoleń nauczycieli zgodny  jest zapotrzebowaniem szkoły i kierunkami kształcenia w placówce.

tekst: Iwona Kuzawińska