Funkcjonariusze lubelskiej Służby Celno-Skarbowej zatrzymali transport używanych części samochodowych z Wielkiej Brytanii. WIOŚ orzekł, że są to niebezpieczne odpady. Nielegalny przewóz odpadów zagrożony jest wysokimi karami.

Pod koniec marca funkcjonariusze Oddziału Celnego w Koroszczynie skontrolowali pojazd ciężarowy z ładunkiem pochodzących z demontażu używanych części i akcesoriów samochodowych. Wśród sprawdzanego towaru znajdowało się również kompletne podwozie z używanym silnikiem.

Zgodnie z dokumentacją towar wysłany z Wielkiej Brytanii miał trafić do odbiorcy w Kirgistanie.

Kontrolowany ładunek wzbudził wątpliwości funkcjonariuszy. Przewożone części były w głównej mierze skorodowane, zanieczyszczone i zużyte. Naczelnik Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej wystąpił o opinie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie (WIOŚ).

Zgodnie z opinią WIOŚ przewożone towary to odpady, w tym odpady niebezpieczne objęte zakazem wywozu poza UE i OECD.

Za nielegalny przewóz odpadów grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.

Jednym z zadań Krajowej Administracji Skarbowej jest przeciwdziałanie nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów. W ten sposób KAS chroni ludzi i środowisko przed ich szkodliwym działaniem.

materiał: Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji skarbowej w Lublinie