Podpisano umowę na dofinansowanie realizacji projektu Gminnego Klubu Malucha w miejscowości Łomazy. Na jego utworzenie gmina otrzymała 1 mln 158 tys. 393 zł. Projekt będzie trwał przez 2 lata.

Klub powstaje dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego. W placówce zostanie zatrudniony m.in. kierownik placówki, 4 opiekunów, pielęgniarka, dietetyk i kucharka.

Gmina wyłoni w najbliższym czasie wykonawcę na prace modernizacyjne sal w obecnej szkole podstawowej w Łomazach. Prace remontowe polegają m.in. na przebudowie schodów wejściowych prowadzących do wydzielonego wejścia do placówki, montażu drzwi przeciwpożarowych i wyłożeniu maty antypoślizgowej. Dodatkowo w ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie sal, w tym np.: meble, zabawki dla dzieci, gry edukacyjne, projektor i wyświetlacz multimedialny, telewizor, łóżeczka dziecięce, podesty do umywalek i toalet, zabezpieczenia gniazdek, nocniki, a także piekarnik konwekcyjno-parowy i blender. Powstanie również interaktywna podłoga oraz nowy plac zabaw z 11 elementami. Modernizacja pomieszczeń ma na celu zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i stworzenia komfortowych warunków pobytu.

Do Klubu Malucha będzie mogło uczęszczać przez 5 dni w tygodniu 25 dzieci do lat 3. Dzieci będą miały zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz zapewnione wyżywienie. 

Rekrutacja dzieci do Klubu rozpocznie się w grudniu.