Seniorzy z Gminy Łomazy uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. 22-osobowa grupa aktywnie spędziła czas korzystając przy tym z pięknej, słonecznej pogody.

Dnia 27 maja 2023 r., seniorzy z Gminy Łomazy odwiedzili Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Polska wieś i rolnictwo są istotną częścią naszej tożsamości. Tradycje i zwyczaje związane z wiejskim życiem oraz pracą rolniczą stanowią nieodłączne elementy polskiej kultury. Wycieczka seniorów do Muzeum, oferującego wiele niezwykle interesujących wystaw, była zatem fascynującym doświadczeniem dla wszystkich uczestników.

Poniżej przedstawiamy garść informacji na temat Muzeum:

“-Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka powstało w 1962 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ciechanowca pod organizacyjnym kierownictwem lekarza dr Pawła Olszewskiego i nauczyciela mgr Kazimierza Uszyńskiego. Muzeum znajduje się w zespole pałacowo-parkowym z połowy XIX wieku, odbudowanym ze zniszczeń wojennych w latach 1966-1969.

-Muzeum posiada dziewięć działów: Etnograficzny, Historyczno-Artystyczny, Budownictwa Wiejskiego-Skansen, Techniki Rolniczej, Historii Uprawy Roślin, Historii Chowu i Hodowli Zwierząt Gospodarskich, Tradycji Zielarskich, Muzeum Weterynarii i Oświatowo-Promocyjny.

-Zbiory Muzeum liczą ponad 33 000 eksponatów (w tym ponad 300 maszyn i narzędzi rolniczych), które prezentowane są zwiedzającym w 44 ekspozycjach stałych. W Skansenie Mazowiecko-Podlaskim zgromadzono 53 zabytkowe obiekty architektury drewnianej ( XVIII – pocz. XX w.), które ulokowano w trzech zespołach, z pełnym wyposażeniem wnętrz.”

-Muzeum jest Instytucją Kultury Województwa Podlaskiego. Placówka wpisana jest też do Państwowego Rejestru Muzeów Ministerstwa Kultury.”

tekst i zdjęcia: GOK Łomazy