Piętrzenie wód kanału ma zapobiec skutkom nadchodzącej suszy. Wójt gminy Drelów apeluje do właścicieli okolicznych gruntów o usuwanie niedrożności w należących do nich ciekach wodnych. 

Napełnianie tzw. „Nawodnika Szósteckiego” rozpoczęto 23 kwietnia. Za przeprowadzenie prac odpowiada Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, które działa w porozumieniu z Gminą Drelów. Działania potrwają kilka dni i obejmą tamę w Augustówce oraz rowy melioracyjne na gruntach rolniczych w miejscowościach: Przechodzisko, Łózki, Wólka Łózecka, Szóstka, Worsy oraz Drelów – Augustówka.

Firma udrożni główne cieki w tej okolicy, lecz to nie wystarczy. Wójt Piotr Kazimierski podkreśla, że teren jest bardzo rozległy, a lata zaniedbań dodatkowo utrudniają akcję. Właściciele rowów melioracyjnych na tym terenie są więc proszeni o monitorowanie ich drożności i zgłaszanie zatorów w przepustach na przecinających je drogach gminnych.