Od 27 lipca Urząd Miasta Biała Podlaska będzie przyjmował interesantów tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty. Powodem tej zmiany jest wzrastająca liczba zakażeń koronawirusem w regionie.

Numery do poszczególnych wydziałów i referatów, pod którymi można uzyskać niezbędne informacje lub umówić spotkanie w urzędzie, są dostępne pod linkiem: bialapodlaska.pl/komunikat_zmiany_w_funkcjonowaniu_umbp.

We wszystkich sprawach można się kontaktować również z pracownikami Kancelarii Ogólnej pod numerami: 83 341 61 00, 83 341 61 73, 83 341 61 40. Korespondencja, która nie wymaga urzędowego potwierdzenia odbioru, może być pozostawiona w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wnioski i formularze w miarę możliwości należy wypełniać przed wejściem do budynku. Prezydent miasta apeluje o korzystanie w pierwszej kolejności z elektronicznej i telefonicznej drogi załatwiania spraw oraz o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wizyty w urzędzie.