Rada gminy Tuczna jednogłośnie poparła propozycję wójta dotyczącą utrzymania dotychczasowej wysokości podatków. Radni nie chcieli podwyższać opłat z uwagi na trudną sytuację wywołaną pandemią koronawirusa.

Jak mówi wójt, obniżenie podatków nie było możliwe z uwagi na zadania, jakie musi realizować gmina. Zachowanie stawek z poprzedniego roku okazało się najbardziej uczciwym rozwiązaniem. Kwoty obowiązujących opłat wynoszą:

  • 57 gr za 1 m² – od gruntów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza,
  • 57 gr za 1 m² – od budynków mieszkalnych,
  • 16 zł za 1 m² – od budynków związanych z działalnością gospodarczą,
  • 5,75 zł za 1 m² – od budynków pozostałych,
  • od budowli – 2% ich wartości.