Gmina Piszczac zakończyła przebudowę drogi Nr 100986L w miejscowości Zahorów. Inwestycja warta była 1 605 489,76 zł.

Na odcinku o długości 1,98 km wykonane zostały roboty przygotowawcze oraz ziemne. Wybudowano nową nawierzchnię, zjazdy oraz chodnik wraz z oznakowaniem. Przedsięwzięcie w znacznej części zostało sfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych – dopłata wynosiła 1 284 391 zł.