29 września 2021 roku wydana została decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Rozbudowa i budowa infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza nr 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią”.

Inwestycja realizowana będzie na terenie powiatu bialskiego w gminach: Piszczac, Terespol oraz Zalesie. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie przejścia granicznego Terespol – Brześć i obejmuje swoim zasięgiem m.in. stacje kolejowe Kobylany, Małaszewicze, Bór, Chotyłów oraz przyległe tory dojazdowe do punktów ekspedycyjnych (terminali towarowych). Układ torów kolejowych na terenie Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze pozostanie skomunikowany z siecią kolejową kraju przez linię kolejową nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol.

Zakres inwestycji obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie, remoncie oraz rozbiórce istniejącej infrastruktury oraz budowie nowej infrastruktury w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze.