30 listopada Zjednoczona Prawica złożyła wniosek o odwołanie Bogusława Broniewicza z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Biała Podlaska. Członkowie klubu uważają, że lider Białej Samorządowej przekracza swoje kompetencje i przyczynia się do pogłębiania politycznych podziałów.

W złożonym dokumencie radni Zjednoczonej Prawicy wytykają Broniewiczowi m.in. posługiwanie się własną funkcją do zbijania kapitału politycznego, lekceważenie woli wyborców, niepotrzebne wywoływanie napięć podczas obrad oraz rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w lokalnych mediach. Ostatni zarzut dotyczy niedawnej wypowiedzi, w której przewodniczący stwierdził, że przedstawiciele PiS i KO zawiązali w radzie koalicję. Jak wyjaśnia Dariusz Litwiniuk, szef Zjednoczonej Prawicy, między partiami nie ma żadnego układu, a wzajemna współpraca ponad podziałami jest motywowana troską o dobro mieszkańców. Takiemu podejściu przeciwny jest Broniewicz, który przed wyborami samorządowymi miał otrzymać od Michała Litwiniuka zapewnienie, że kluby nie będą działać razem.