Mieszkaniec gm. Janów Podlaski podczas prac ziemnych na terenie swojej posesji, zauważył przedmiot przypominający niewybuch. O znalezisku powiadomił policję. Kiedy parol rozminowania sprawdził pobliski teren okazało się, że w ziemi znajdują się kolejne niewybuchy.

Mieszkaniec gminy Janów Podlaski powiadomił policję, że podczas prac ziemnych na terenie swojej posesji znalazł przedmiot przypominający niewybuch. Na miejsce natychmiast udali się policjanci, którzy potwierdzili zgłoszenie.

-Okazało się, że jest to  pocisk artyleryjski prawdopodobnie z okresu II wojny światowej.  Zabezpieczyli też znalezisko do czasu przyjazdu saperów. Wówczas okazało się, że nie jest to jedyny znajdujący się w tym miejscu niewybuch. Wojskowy Patrol rozminowania z Jednostki Wojskowej w Chełmie, sprawdzając teren ujawnił łącznie 7 pocisków artyleryjskich kal. 75 mm oraz kilkanaście sztuk łusek różnego rodzaju. Dzisiaj saperzy zneutralizowali wszystkie ujawnione niewybuchy-wyjaśnia Barbara Salczyńska-Pyrchla, rzecznik bialskiej komendy.

Policjanci przypominają, jak należy zachować się w przypadku ujawnienia przedmiotu przypominającego niewybuch. Pamiętajmy, że takiego znaleziska nie wolno pod żadnym pozorem przenosić, dotykać ani rozbrajać. Miejsce, gdzie się ono znajduje dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci. Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie, należy to miejsce tak oznaczyć, by nikt tam nie wszedł i można je było bez trudu odnaleźć. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę policji. Policjanci zabezpieczą teren i powiadomią saperów. Pamiętajmy, że bardzo duże pociski mogą mieć pole rażenia dochodzące nawet do kilkuset metrów.