Po uchyleniu nadania imienia Marii Minczewskiej, komunistycznej konfidentki, Medycznemu Studium Zawodowemu w Białej Podlaskiej zajęto się sprawą wyboru nowego patrona. Po ostatniej Sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego wiadomo, że bialska Szkoła Policealna otrzyma imię Danuty Siedzikówny ps. „Inka”.

W marcu Sejmik Województwa Lubelskiego uchylił nadanie Medycznemu Studium Zawodowemu w Białej Podlaskiej imienia Marii Minczewskiej- bohaterskiej konspiracyjnej pielęgniarki, która okazała się komunistyczną konfidentką. Nieznane dotąd na większą skalę fakty, dotyczące Minczewskiej, znanej jako “matka chrzestna” polskiego współczesnego pielęgniarstwa wyszły na jaw dzięki walce o prawdę historyczną senatora Grzegorza Biereckiego.

Podczas Sesji Sejmiku, która odbyła się we wtorek 13 lipca, radni podjęli kolejną uchwałę o nadaniu Szkole Policealnej imienia Danuty Siedzikówny ps. „Inka”. W sprawę wyboru nowego patrona zaangażowała się społeczność: słuchacze, nauczyciele oraz społeczność lokalna.

Danuta Siedzikówna, ps. Inka, urodziła się 3 września 1928 r. w Guszczewinie koło Narewki, na skraju Puszczy Białowieskiej. Wychowała się w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Inka, wraz z siostrą postanowiły pójść w ślady matki i dołączyły do AK. Danuta pełniła funkcję łączniczki pracując w nadleśnictwie w Narewce. 

28 sierpnia 1946 roku w Gdańsku wykonano wyrok śmierci na Danucie Siedzikównie, niespełna 18-letniej sanitariuszce z oddziału podległego Zygmuntowi Szendzielarzowi ps. „Łupaszka”. W 1991 sąd III RP uznał wykonanie tego wyroku za zbrodnię sądową i zrehabilitował „Inkę”.