Miasto Terespol otrzymało dofinansowanie dla miejskiego żłobka. Maksymalna kwota wsparcia to ponad 2 mln zł. Za uzyskane środki będzie można kupić wyposażenie żłobka, bądź też sfinansować koszty funkcjonowania placówki przez 36 miesięcy.

Miasto Terespol otrzymało gwarancję uzyskania maksymalnego dofinansowania w wysokości 2 205 513,00 zł w ramach programu rządowego Maluch +, jako odpowiedź na złożony wniosek.

Ostateczna kwota wsparcia zostanie określona w zależności od liczby dzieci, które będą korzystały ze żłobka. Za uzyskane środki będzie można kupić wyposażenie żłobka, bądź też sfinansować koszty funkcjonowania placówki przez 36 miesięcy.