Dnia 6 czerwca doszło do wylania nieczystości płynnych ropopochodnych do kanalizacji deszczowej, znajdującej się przy skrzyżowaniu ulicy Czerwonego Krzyża z ulicą Piłsudskiego w Terespolu. Incydent ten miał miejsce podczas opróżniania zbiornika asenizacyjnego przez prywatne przedsiębiorstwo.

Niestety, nieczystości przedostały się przez sieć kanalizacji deszczowej do rowu R1, będącego częścią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, co spowodowało zanieczyszczenie wody znajdującej się w rowie.

Państwowa Straż Pożarna we współpracy z Jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej przystąpiła do oddzielenia części zanieczyszczeń. 7 czerwca, dzięki współpracy Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Urzędu Miasta Terespol oraz Straży Granicznej, sprawca tego zdarzenia został zatrzymany.

Należy podkreślić, że zanieczyszczenia dotyczyły jedynie wody w rowie melioracyjnym, a sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna w Terespolu pozostają w pełni bezpieczne.