W sobotę 18 czerwca 2022 roku w gminie Łomazy pary małżeńskie świętowały 50- lecie pożycia małżeńskiego.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. odprawioną w kościele pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łomazach, której przewodniczył Ks. Krzysztof Zawadzki – Wikariusz Parafii Łomazy.

Druga cześć uroczystości odbyła  się w Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach, gdzie Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski powitał jubilatów i przybyłych na uroczystość gości w osobach: Marek Uściński- Radny Powiatowy, Andrzej Wiński – Przewodniczący Rady Gminy Łomazy, Ireneusz Korszeń- Wieprzewodniczący  Rady Gminy, Ryszard Bielecki – Dyrektor GOK, Marianna Łojewska – Sekretarz Gminy, Ks. Adam Kamecki Proboszcz Parafii Łomazy, Ks. Krzysztof Zawadzki  Wikariusz parafii Łomazy. Następnie pogratulował jubilatom wspólnie przeżytych lat złożył w imieniu swoim i całego samorządu życzenia zdrowia i pomyślności na kolejne lata życia.

W dalszej części Wójt Gminy wręczył jubilatom przyznane przez Prezydenta RP medale za długoletnie pożycie małżeńskie, Andrzej Wiński i Ireneusz Korszeń wręczyli kwiaty i listy gratulacyjne od samorządu. Następnie życzenia jubilatom złożyli także Marek Uściński i Andrzej Wiński.

Swoje złote gody świętowało 11 par małżeńskich: Państwo

 1. Abramek Stanisław i Barbara
 2. Bessaraba Kazimierz i Janina
 3. Jarocki Jan i Anna
 4. Kowalczyk Piotr i Grażyna
 5. Łukaszuk Bolesław i Józefa
 6. Makarewicz Mieczysław i Marianna
 7. Morgunowicz Józef i Regina
 8. Moszkowski Czesław i Janina
 9. Panasiuk Józef i  Jadwiga
 10. Sobechowicz Jan i Jadwiga
 11. Tokarski Antoni i Teofila

Wspólne spotkanie przy lampce szampana odbyło się w miłej atmosferze i sprawiło ,że powróciły  wspomnienia z dawnych lat życia. Jubilaci zgodnie potwierdzili, że wzajemna miłość i rodzina to najlepszy lek na trudności codziennego życia.