Władze Terespola uczestniczyły w I Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Na spotkaniu powołano Radę Nadzorczą oraz Prezesa SIM Lubelskie. Planowane jest także wybudowanie bloku mieszkalnego z 32 mieszkaniami w Terespolu.

Dnia 15 czerwca w środę Burmistrz Miasta Terespol Jacek Danieluk wspólnie z Sekretarzem Miasta Józefem Paderewskim uczestniczyli w I Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki, w którym uczestniczył Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Arkadiusz Urban.

Została powołana Rada Nadzorcza i wybrany Prezes SIM Lubelskie Piotr Artymiuk. Do spółki przystąpiło 17 samorządów w tym Gmina Miasto Terespol. W ramach budownictwa wielorodzinnego wspieranego przez Rząd RP planowane jest wybudowanie bloku mieszkalnego przy ul. Wspólnej z 32 mieszkaniami.