Podczas prac polowych w miejscowości Dobratycze-Kolonia oraz Hrud znaleziono pociski. Choć od działań wojennych minęło wiele lat „znaleziska” takie nadal stanowią zagrożenie.

W poniedziałek (8 kwietnia) przed południem, dyżurny Komisariatu Policji w Terespolu został powiadomiony, że w miejscowości Dobratycze-Kolonia, podczas wykonywania prac polowych znaleziony został przedmiot przypominający niewybuch. Na miejsce natychmiast skierowany został patrol policji.

– Mundurowi potwierdzili zgłoszenie. Zabezpieczyli również miejsce, do czasu przyjazdu patrolu rozminowania z Jednostki Wojskowej w Chełmie. Okazało się, że jest to niewybuch pocisku artyleryjskiego kal. 172 mm prawdopodobnie z czasów II wojny światowej – wyjaśnia Barbara Salczyńska-Pyrchla, rzecznik prasowy bialskiej policji.  Niewybuch został już zneutralizowany przez wojskowy patrol rozminowania, który sprawdził również pobliski teren, nie ujawniając kolejnych niebezpiecznych przedmiotów.

Z kolei tego samego dnia, przed godz. 20,  takie zgłoszenie otrzymał też dyżurny bialskiej komendy. Z przekazanych policji informacji wynikało, że tu również podczas prac natrafiono na niewybuch. W tym przypadku niebezpiecznym znaleziskiem okazał się także niewybuch pocisku artyleryjskiego. Policjanci bialskiej prewencji  zabezpieczają teren, na którym ujawniono pocisk, do czasu zneutralizowania go przez saperów.

Policjanci przypominają, jak należy zachować się w przypadku ujawnienia przedmiotu przypominającego niewybuch. – Pamiętajmy, że takiego znaleziska nie wolno pod żadnym pozorem przenosić, dotykać ani rozbrajać. Miejsce, gdzie się ono znajduje dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci. Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie, należy to miejsce tak oznaczyć, by nikt tam nie wszedł i można je było bez trudu odnaleźć – wyjaśnia rzecznik.

Dodaje, że o znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę policji. Policjanci zabezpieczą teren i powiadomią saperów, gdyż bardzo duże pociski mogą mieć pole rażenia dochodzące nawet do kilkuset metrów.