Filia nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej zaprasza miłośników historii regionu na spotkanie z dr. Tomaszem Demidowiczem poświęcone tradycjom lotniczym Białej Podlaskiej.

Spotkanie pod tytułem „Znaczenie i dorobek Podlaskiej Wytwórni Samolotów” odbędzie się 10 października o godz. 18 przy ulicy Orzechowej 34. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa fotografii Pana Mirosława Bajkowskiego „Ptaki naszych czasów”.

Tomasz Demidowicz – bialczanin, dr nauk humanistycznych, historyk dziejów nowożytnych Polski i sportu, biograf, redaktor, recenzent, badacz i popularyzator historii południowego Podlasia,  absolwent Liceum Pedagogicznego im. Stanisława Staszica w Leśnej Podlaskiej, studiów historycznych na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie. Autor oryginalnych rozpraw, studiów i artykułów naukowych z historii państwa i prawa, szkolnictwa, wojskowości i historii gospodarczej. Badacz dziejów sportu polskiego, biograf ludzi sportu, inicjator, redaktor i wydawca Bialskopodlaskiego Słownika Sportowego (1998). Autor dziesiątek prac o leśniańskiej szkole pedagogicznej  (1916-1970). Redaktor i wydawca czasopisma absolwentów tego zakładu kształcenia nauczycieli na południowym Podlasiu – „Echa Leśniaków”.  Miłośnik dziejów lotnictwa polskiego, w tym autor i wydawca książki pt. Lotnicy Podlasia. Słownik Biograficzny (2005). Niestrudzony popularyzator wiedzy o tradycji lotnictwa na Południowym Podlasiu, w tym o Podlaskiej Wytwórni Samolotów.