Na przełomie czerwca i lipca zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniach ulic Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kąpielowej i Leszczynowej. Mieszkańcy miasta poddają pod wątpliwość konieczność tej zmiany, natomiast Urząd Miasta zapewnia, że zmiana ta jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.

Do tej pory kierowcy jadący ul. Wyszyńskiego musieli ustąpić pierwszeństwa przejazdu kierowcom jadącym ul. Leszczynową i Kąpielową gdyż stoją tam znaki „STOP”. Zmieni się to na przełomie czerwca i lipca. Wtedy to kierowcy jadący ulicami Leszczynową i Kąpielową będą musieli ustąpić pierwszeństwa jadącym Wyszyńskiego. Na Kąpielowej i Leszczynowej postawione zostaną znaki „STOP”.

Skrzyżowania objęte zmianą organizacji ruchu. (Źródło: Google)

Podczas zorganizowanej przez Urząd Miasta konferencji radny Henryk Grodecki (Zjednoczona Prawica) wyraził nadzieje, że chociaż w początkowym okresie kierowcy, którzy będą zaskoczeni tą zmianą nie będą karani mandatami. Inne zdanie na ten temat miał radny Robert Woźniak (Koalicja Obywatelska), który stwierdził, że konieczne jest egzekwowanie przez policje zasad ruchu drogowego.

Mieszkańcy uważają, że zmiana ta nie była konieczna. „Teraz to dopiero będą wypadki” czytamy w komentarzach. Jakie jest wasze zdanie?